LMHI

Интернистичка секција

Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
Време: Среда, 3.април 2019. са почетком у 14:30 часова
Акредитовано:А-1-913/19 са лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике

Интернистичка секција - симпозијум "Савремени аспекти примене биолошке терапије у интерној медицини"
 • Место: Српско лекарско друштвo, Краљице Наталије 3 у Београду
 • Време: 05/06/2019,
 • Акредитовано под бројем: акредитовано
Интернистичка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/05/2019, са почетком у 16:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1476/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Интернистичка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 03/04/2019, са почетком у 14:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-913/19 са лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике
Интернистичка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 19/03/2019, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-912/19 са лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике

страна 1 од 1